ഇസ്‌ലാം-Q&A

ഈ ലോകം പിശാചിന്റേതോ ?

ചോ: ഈ ലോകം പൈശാചികമാണെന്ന ഇസ്‌ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് കേള്‍ക്കാനിടയായി. മരണാനന്തരം നന്‍മകളുടെതായിരിക്കുമെന്നും. വാസ്തവമെന്താണ് ?

ഉത്തരം: ഈ ലോകം പിശാചിന്റെതാണെന്ന് ഇസ്‌ലാം ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്നല്ല, അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ എല്ലാംതന്നെ നന്‍മകളുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തിന്‍മകളുമുണ്ടെന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ, തിന്‍മകള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ നന്‍മകള്‍ക്കും നിലനില്‍പ്പില്ലെന്ന കാര്യം നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കണം.

മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകം ഒരു പരീക്ഷണവേദിയാണ്. നന്‍മയുടെ സംസ്ഥാപനത്തിനായി പണിയെടുക്കുകയെന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ധര്‍മം. ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി തിന്‍മകളോട് അവന് പോരാടേണ്ടിവരുന്നു. അവിടെ ബാഹ്യലോകത്തുള്ള തിന്‍മകള്‍ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എതിരാളികള്‍. നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിലുള്ള തിന്‍മകളും അതില്‍പെടും.
ഈ ലോകത്ത് നീതിയും നന്‍മയും സത്യവും പുലരണമെന്നും അത് വിജയകരമായി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ജീവിതം പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെതുമായിരിക്കും. വാസ്തവത്തില്‍ , തിന്‍മകളോടുള്ള ഈ പോരാട്ടങ്ങളെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സത്യസന്ധമായി ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചവര്‍ക്ക് മരണാനന്തരം നന്‍മയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ലഭിക്കും. അതേസമയം കാപട്യവും അധമവിചാരങ്ങളുമായി ജീവിതം പാഴാക്കിയവര്‍ക്ക് ഖേദവും ദുരിതവുമായിരിക്കും പകരം ലഭിക്കുക.
ഏകദൈവത്തിലും പ്രവാചകനിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ നല്ലത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുംചെയ്തവര്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നവരാണെന്ന നിലക്ക് വിജയികളായിരിക്കും.
ദൈവത്തെയും പ്രവാചകനെയും അന്ത്യനാളിനെയും തള്ളിപ്പറയുന്നവര്‍ നിഷേധികള്‍ക്കായി ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള നരകത്തില്‍ അകപ്പെടും.

Topics