ആഗോളതലത്തില്‍ വിവിധദേശരാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും കടന്നുകയറ്റവും ചെറുക്കുന്നതിന് പുതിയ ഒരു സുരക്ഷാസമിതി രൂപവത്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് തുര്‍ക്കി തലസ്ഥാനനഗരിയില്‍നടന്ന അന്താരാഷ്ട്രസമ്മേളനം പരിസമാപിച്ചു. ലാഹോര്‍...

Read More

Topics