ഇസ്‌ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളായ നിരീശ്വരവാദികളും വര്‍ഗീയവാദികളും വികലമാക്കിയ ചരിത്രത്തെ ശരിയായി പഠിക്കുകയെന്നത് മുസ്‌ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഇസ്‌ലാമിക ഖിലാഫത്ത് ഇനിയൊരിക്കലും മടങ്ങി വരാതിരിക്കാനും, മുസ്‌ലിംകളെ ദീനില്‍ നിന്ന് അകറ്റാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു...

Read More

Topics