നേര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ പുകഴ്ത്തുന്നതായി (അല്‍ഇന്‍സാന്‍:7) കാണാം. മറ്റൊരു ആയത്തില്‍ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ‘നിങ്ങള്‍ എത്രയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചാലും എന്തൊക്കെ നേര്‍ച്ചയാക്കിയാലും അതെല്ലാം ഉറപ്പായും അല്ലാഹു...

Read More

Topics