മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും ഖുലഫാഉര്‍റാശിദുകളുടെയും കാലശേഷം അറബ് ലോകത്ത് രൂപംകൊണ്ട് മതവ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കും രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ടായി.അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും എപ്രകാരം ആയിരിക്കണമെന്ന ചര്‍ച്ചകളുള്‍പ്പെട്ട കര്‍മശാസ്ത്രതലവും...

Read More

Topics