Category - പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്

പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്

പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്

നബി(സ) പറഞ്ഞു: ‘കൂടുതല്‍ കുറ്റകരമായ വാക്കുകള്‍ പറയുന്ന ഒരു സദസ്സില്‍ ഒരാള്‍ ഇരുന്നാല്‍ ആ സദസ്സില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അയാള്‍ ഇപ്രകാരം...

Topics