ടെഹ്‌റാന്‍: മേഖലയിലെ സുപ്രധാനഎതിരാളിയായ സൗദിയുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തങ്ങളൊരുക്കമാണെന്ന് ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍ ലാറിജാനി. അനുദിനം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം സൈനികമായല്ല,രാഷ്ട്രീയമായാണ് തേടാനാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്...

Read More

Topics