അങ്കാറ: ബോസ്‌നിയന്‍ മുസ്‌ലിംകൂട്ടക്കൊലയെ നിഷേധിക്കുകയും അതിന്റെ ആസൂത്രകനെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്ത ആസ്ത്രിയന്‍ എഴുത്തുകാരനായ പീറ്റര്‍ ഹാന്‍ഡ്‌കെക്ക് സാഹിത്യനോബല്‍ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം. സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണത്തില്‍ ജോര്‍ജിയയില്‍നിന്ന്...

Read More

Topics