Category - വാടക

വാടക

വാടകയിടപാടുകള്‍

പകരം നിശ്ചയിച്ച് (അത് തുകയോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ആകാം) ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രയോജനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെടുന്നതിനാണ് ശരീഅത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍...

Topics