ശഹാദത്ത്

ശഹാദത്ത് (സത്യസാക്ഷ്യം)

ഇസ് ലാമിക വിശ്വാസസംഹിതകളുടെ അടിയാധാരമാണ് ‘അശ്ഹദു അന്‍ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുര്‍റസൂലുല്ലാഹ്’ എന്ന കലിമത്തു ശഹാദ അഥവാ സാക്ഷ്യവാക്യം. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ലെന്നും മുഹമ്മദ് (സ) അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാന്‍ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നതാണതിന് അതിനര്‍ഥം. അല്ലാഹുവെ മാത്രം ഇലാഹായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക വഴി അല്ലാഹുവല്ലാത്ത സകല ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകനായ സ്രഷ്ടാവിനല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും യാതൊരു ആരാധനയും അര്‍പ്പിക്കുകയില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ(സ ജീവിതത്തെ മാതൃകയാക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയാണ് ഈ സാക്ഷ്യവചനം ചൊല്ലുന്നയാള്‍ ചെയ്യുന്നത്.

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics