മയ്യിത്തിന്റെ കണ്ണടക്കുമ്പോള്‍

മയ്യിത്തിന്‍റെ കണ്ണടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

اللهُـمِّ اغْفِـرْ لِـفُلاَنٍ (باسـمه) وَارْفَعْ دَرَجَتَـهُ في المَهْـدِييـن ، وَاخْـلُفْـهُ في عَقِـبِهِ في الغابِـرين، وَاغْفِـرْ لَنـا وَلَـهُ يا رَبَّ العـالَمـين، وَافْسَـحْ لَهُ في قَبْـرِهِ وَنَـوِّرْ لَهُ فيه

: ( مسلم:٩٢٠)

“അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിര്‍ലി ഫുലാനിന്‍ (ബി ഇസ്മിഹി) വര്‍ഫഅ് ദറജത്തഹു ഫില്‍മഹ്ദിബ്ബീന്‍, വഹ്ലുഫ്ഹു ഫീ അകിബിഹി ഫില്‍ ഗാബിരീന്‍, വഗ്ഫിര്‍ ലനാ വ ലഹു, യാ റബ്ബല്‍ ആലമീന്‍, വഫ്സഹ് ലഹു ഫീ കബ്രിഹി വനവ്വിര്‍ ലഹു ഫീഹ്.”

“അല്ലാഹുവേ! ഇന്നയാള്‍ക്ക് (പേര് പറയാം) പൊറുത്ത് കൊടുക്കേണമേ! സാന്മാര്‍ഗികളുടെ ഇടയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പദവി നീ ഉയര്‍ത്തേണമേ. ഇയാളുടെ ശേഷം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഇയാളുടെ പിന്‍ഗാമികളില്‍ നിന്ന് ഇയാളുടെ അഭാവം പരിഹരിക്കേണമേ. ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബേ! ഇയാള്‍ക്കും ഞങ്ങള്‍ക്കും നീ പൊറുത്ത് തരേണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഖബര്‍ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും അതില്‍ പ്രകാശം (സ്വര്‍ഗദര്‍ശനം) ചൊരിയുകയും ചെയ്യേണമേ.”

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured