ദജ്ജാലില്‍നിന്ന് അഭയം

ദജ്ജാലില്‍നിന്ന് കാവല്‍ തേടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

قال صلى الله عليه وسلم :من حفظ عشر ايات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال رواه

:(۸۰۹:مسلم)

“നബി (സ) അരുളി: “അല്‍കഹ്ഫ്സൂറഃയിലെആദ്യത്തെപത്ത്ആയത്തുകള്‍ഒരാള്‍മനഃപാഠമാക്കിയാല്‍ദജ്ജാലില്‍നിന്ന്അവന്‍സംരക്ഷിക്കപ്പെടും.”

അതുപോലെ : “എല്ലാഫര്‍ള്നമസ്ക്കാരത്തിലേയുംഅവസാനത്തെ‘അത്തഹിയ്യാത്തി’ന്ശേഷംദജ്ജാലിന്‍റെകുഴപ്പത്തില്‍നിന്ന്അല്ലാഹുവോട്രക്ഷതേടുക. ( 55ആംനമ്പര്‍പ്രാര്‍ത്ഥനചൊല്ലുക🙂 (മുസ്‌ലിം588)

اَللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

: (مسلم:٥٨٨)87)

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured