ഹജറുല്‍ അസ്‌വദ്- റുക്‌നുല്‍ യമാനി എന്നിവക്കിടയില്‍

റുക്‌നുല്‍ യമാനിയുടെ അടുത്തെത്തിയാല്‍

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ


റബ്ബനാ ആത്തിനാ ഫിദ്ദുന്‍യാ ഹസനതന്‍ വഫില്‍ ഖിറത്തി ഹസനതന്‍ വഖിനാ അദാബന്നാര്‍.
ഞങ്ങളുടെ നാഥാ, ഇഹത്തിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്‍മ നല്‍കേണമേ, പരത്തിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് നന്‍മ ചൊരിയേണമേ, ഞങ്ങളെ നരകശിക്ഷയില്‍നിന്ന് നീ രക്ഷിക്കേണമേ!

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured