പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍

പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍

اَللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً ، وَفِي لِسَانِي نُوراً ، وَفِي بَصَرِي نُوراً ، وَ فِي سَمْعِي نُوراً ، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً ، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً ، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً ، وَاجْعَلْ لِي نُوراً

: (البخاري:٦٣١٦ ومسلم:٧٦٣)

അല്ലാഹുമ്മജ്അല്‍ ഫീ ഖല്‍ബീ നൂറാ, വഫീ ലിസാനീ നൂറാ, വഫീ ബസ്വരീ നൂറാ, വഫീ സംഈ നൂറാ, വഅന്‍ യമീനീ നൂറാ, വ അന്‍ ശിമാലീ നൂറാ, വ മിന്‍ ഫൗഖീ നൂറാ, വമിന്‍ തഹ് തീ നൂറാ, വമിന്‍ അമാമീ നൂറാ, വമിന്‍ ഖല്‍ഫീ നൂറാ, വജ്അല്‍ലീ നൂറാ..(ബുഖാരി,മുസ്‌ലിം)
(അല്ലാഹുവേ, നീ എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ വെളിച്ചം(സത്യം, നേര്‍മാര്‍ഗം, ഇസ്‌ലാമികത) ഉണ്ടാക്കേണമേ. നീ എന്റെ വാക്കുകളിലും , കാഴ്ചയിലും , കേള്‍വിയിലും വെളിച്ചമുണ്ടാക്കേണമേ. നീ എന്റെ വലതുഭാഗത്തുനിന്നും ഇടതുഭാഗത്തുനിന്നും മുകള്‍ഭാഗത്തുനിന്നും മുന്‍ഭാഗത്തുനിന്നും പിന്‍ഭാഗത്തുനിന്നുംഎനിക്ക് വെളിച്ചം നല്‍കേണമേ. അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്കായി വെളിച്ചം(സത്യം, നേര്‍മാര്‍ഗം, ഇസ്‌ലാമികത) നല്‍കേണമേ.

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured