ആദ്യപത്തില്‍

റമദാന്‍ ആദ്യപത്തിലെ പ്രാര്‍ഥന

اللهمَّ ارْحمني ياَ أرْحَمَ الرَّاحمِين

അല്ലാഹുമ്മര്‍ഹംനീ യാ അര്‍ഹമര്‍റാഹിമീന്‍
കരുണാമയനായ അല്ലാഹുവേ, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കേണമേ.

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured