മഴക്കുവേണ്ടി

മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

اللّهُمَّ اسْقِـنا غَيْـثاً مُغيـثاً مَريئاً مُريـعاً، نافِعـاً غَيْـرَ ضار، عاجِـلاً غَـيْرَ آجِل

: (صححه الألباني في سنن أبي داود:١١٦٩)

“അല്ലാഹുമ്മ അസ്കിനാ ഗയ്സന്‍ മുഗീസന്‍ മരീഅന്‍ മുരീഗാ, നാഫിഅന്‍ ഗോയ്റ ള്വാരിന്‍, ആജിലന്‍ ഗോയ്റ ആജിലിന്‍.”

“അല്ലാഹുവേ! സഹായപ്രദവും സുഖപ്രദവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ മഴ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉടനെ, കാലതാമസമില്ലാതെ തരേണമേ. അത് ഉപകാരപ്രദമായതും (വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഉരുള്‍പൊട്ടലോ മറ്റൊ ആയി) ഉപദ്രവകരമല്ലാത്തതും ആക്കേണമേ.”

اللّهُمَّ أغِثْنـا، اللّهُمَّ أغِثْنـا، اللّهُمَّ أغِثْنـا

(ثلاث مرات ): (البخاري:٩٣٣ ومسلم:٨٩٧

“അല്ലാഹുമ്മ അഗിസ്നാ, അല്ലാഹുമ്മ അഗിസ്നാ, അല്ലാഹുമ്മ അഗിസ്നാ.”

“അല്ലാഹുവേ! ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഹായപ്രദമായ മഴ തരേണമേ. അല്ലാഹുവേ! ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഹായപ്രദമായ മഴ തരേണമേ. അല്ലാഹുവേ! ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഹായപ്രദമായ മഴ തരേണമേ.”

.

اللّهُمَّ اسْقِ عِبادَكَ وَبَهـائِمَك، وَانْشُـرْ رَحْمَـتَكَ وَأَحْيِي بَلَـدَكَ المَيِّـت

: (لفظه مالك حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود:١١٧٦)

“അല്ലാഹുമ്മസ്കി ഇബാദക്ക വബഹാഇമക്ക, വന്‍ശുര്‍ റഹ്മത്തക്ക വ അഹ്യീ ബലദക്കല്‍ മയ്യിത്ത്.”

“അല്ലാഹുവേ! നിന്‍റെ അടിമകളെയും ആരാധകരെയും, നിന്‍റെ കന്നുകാലികളെയും നീ (മഴ ചൊരിഞ്ഞ്) കുടിപ്പിക്കേണമേ. നിന്‍റെ കാരുണ്യം നീ വ്യാപിപ്പിക്കേണമേ. നിന്‍റെ നിര്‍ജ്ജീവമായ നാടിനെ നീ (മഴ ചൊരിഞ്ഞ്) പുനര്‍ജ്ജീവിപ്പിക്കേണമേ.”

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured