വൈകീട്ട് ചൊല്ലേണ്ടത്

പ്രദോഷത്തിലെ ദിക്‌റ്

Silhouette of asian muslim man raising hand and praying during sunset background

أَمْسَيْـنا وَأَمْسـى المـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ اللَّـيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر

(مسلم:٢٧٢٣ وصححه الألباني في سنن أبي داود:٥٠٧١)

അംസൈനാ വ അംസല്‍ മുല്‍കു ലില്ലാഹി വല്‍ ഹംദു ലില്ലാഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു, ലഹുല്‍ മുല്‍കു വ ലഹുല്‍ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇന്‍ ഖദീര്‍, റബ്ബീ അസ്അലുക ഖൈറ മാ ഫീ ഹാദിഹില്ലൈലത്തി വ ഖൈറ മാ ബഅ്ദഹാ വ അഊദു ബിക മിന്‍ ശര്‍രി മാ ഫീ ഹാദിഹി ല്ലൈലത്തി വ ശര്‍റി മാ ബഅ്ദഹാ , റബ്ബി അഊദുബിക മിനല്‍ കസലി വ സൂഇല്‍ കബീരി റബ്ബി അഊദുബിക മിന്‍ അദാബിന്‍ ഫിന്നാരി വ അദാബിന്‍ ഫില്‍ ഖബ്‌രി

(വൈകുന്നേരമായി . ആധിപത്യം അല്ലാഹുവിന്നായി. അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി. അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ല. അവന്‍ ഏകന്‍,അവന്് പങ്കുകാരില്ല. അവന്നാണ് ആധിപത്യം. അവന്നാണ് സ്തുതി. അവന്‍ സര്‍വശക്തനത്രേ. ലോകനാഥാ, ഈ രാത്രിയിലെ എല്ലാ നന്‍മയും അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ നന്‍മയും നിന്നോട് ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിലെ തിന്‍മയില്‍നിന്നും അതിനുശേഷമുള്ള തിന്‍മയില്‍നിന്നും നിന്നോട് ഞാന്‍ അഭയം തേടുന്നു. റബ്ബേ, നരകത്തിലെ ശിക്ഷയില്‍നിന്നും ഖബ്‌റിലെ ശിക്ഷയില്‍നിന്നും ഞാന്‍ നിന്നോട് അഭയംതേടുന്നു.)

അന്നാസ്, അല്‍ ഫലഖ്, അല്‍ ഇഖ് ലാസ് എന്നീ സൂറത്തുകള്‍ രാവിലെയും വൈകീട്ടും മൂന്നുപ്രാവശ്യം പാരായണം ചെയ്യുക.

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured