ആശ്ചര്യം തോന്നിയാല്‍

ആശ്ചര്യം (നന്മയിലോതിന്മയിലോ) ഉണ്ടായാലുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

!سُـبْحانَ الله

:(البخاري:٢٦١٨)

“സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.” (“അല്ലാഹുഎത്രയധികംപരിശുദ്ധന്‍!”)

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured