മായാത്ത കാല്‍പാടുകള്‍ മറക്കാത്ത നിമിഷങ്ങള്‍

ഒരു  മരത്തണലില്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പ്രവാചകന്‍.. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോള്‍ തലക്കുമീതെ ഓങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഖഡ്ഗമാണ് കണ്ടത്. മരക്കൊമ്പില്‍ ഞാത്തിയിട്ടിരുന്ന തിരുമേനിയുടെ കരവാള്‍ എടുത്ത് ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ കൊലവിളി: 'മുഹമ്മദ്, ആരാണിപ്പോള്‍...

ആലോചനാമൃതങ്ങള്‍

നബി ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ കഥകളില്‍നിന്ന്: 1. ദാഹം അതിഭയങ്കരമായ ദാഹത്താല്‍ ഒരു നായകിണറ്റിന്‍ കരയിലെ നനഞ്ഞുകുതിര്‍ന്നമണ്ണ് നക്കിത്തിന്നുന്നത് ഒരു വേശ്യകാണാനിടയായി. അവള്‍ക്ക് ആ ജീവിയോട്കരുണയും അലിവും തോന്നി.പക്ഷേ,...

ഞാന്‍ അറിഞ്ഞ പ്രവാചകന്‍

Latest News

Page 1 of 21 1 2 21