കോപംതോന്നിയാല്‍

കോപം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള പ്രാര്‍ഥന

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجيـم

:(البخاري:٦١١٥ ومسلم:٢٦١٠)

“അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനിര്‍റജീം.”

(“ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചില്‍ നിന്ന് അല്ലാഹുവോട്‌ ഞാന്‍ രക്ഷ തേടുന്നു”)

നാം കോപിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവര്‍ കോപിച്ച് പരസ്പരം ശക്തമായി പൊരുതുമ്പോഴും അതിന്‍റെയടുത്തുനിന്ന് ഇതുചൊല്ലിയാല്‍ അത് ശമിക്കുന്നതായി കാണാം!

About the author

padasalaadmin

Add Comment

Click here to post a comment

Topics

Featured